Domov
   Futbalový klub
   Mapa umiestnenia
   Virtuálny sprievodca
   Letecká snímka
   Fotogaléria
   Cintorin Plechotice
   Dôležité kontakty
   Škola(y)
   Internetová sieť
   Verejné obstarávania
   Divadlo
   Knižnica
   Zmluvy a faktúry
   VZN
   Územný plán
   Obec na zemplin.eu

   Podnikatelia


Dnes je pondelok,  
13. júl 2020  
Meniny má: Margita

NePoUtStŠtPiSo
1

2

3

4
 KO
5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18
 KO
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
 SP   - Papier
S   - Sklo
Pl  - Zmiešané plasty
PF - PET flaše
KO - Komunálny odpad
EO - El.odpad a kov.obaly
NO - Nebezpečný odpad
 
Platnosť od 01.01.2018Farský úrad
   História    Kňazi    Poriadok  

Farnosť Plechotice
    Obec Plechtice má svoje meno od Maďarského šľachtica "Pelejtey-ho", pravdivosť údajov dokumentujú úradné listiny nachádzajúce sa na Rímskokatolíckom farskom úrade.
    Najstaršie údaje farskej matriky sú z roku 1723. V tomto období tu žilo 331 rímskokatolíkov, 284 gréckokatolíkov, 32 kalvínov, 41 Židov. Hovorilo sa po slovensky a maďarsky. Farnosť tvorili filiálky: Čeľovce, Egreš, Nový Ruskov a Malý Ruskov. V obci sa nachádzala škola, ktorá patrila Rímskokatolíckej Cirkvi. Najstaršia správa je z roku 1770.
    Farský kostol: Uprostred dediny sa nachádza kostol, ktorý existoval už v roku 1333. Farský kostol bol zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi. V období reformácie, v XVI. stor. kostol obsadili kalvíni a až v roku 1701 ho dostali naspäť katolíci v úplne zničenom stave. Náklady na jeho opravu poskytol František Keresteš a jeho potomkovia, ako aj dobročinné dary obyvateľov Zemplínskej župy. Úplná rekonštrukcia sa uskutočnila až v roku 1771. V roku 1834 bolo zemetrasenie po ktorom kostol bol úplne zničený. V roku 1838 urobili jeho prestavbu. V rokoch 1877 a 1894 znova robili opravy kostola. V roku 1901 postavili nový oltár, upravili kazateľnicu a orgán. Do roku 1760 tu pôsobili Paulínsky otcovia, ako duchovní pastieri. Po zrušení rehole, kostol prevzali farári z egerskej župy. Súčasný rímskokatolícky kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici a začali ho rekonštruovať v prvej polovici 18. storočia a vysvätili ho v roku 1771.
    V kostole sa nachádza obraz s námetom "Najsvätejšej Trojice", ktorý daroval košický biskup, Anton Ocskay. Obraz bol reštaurovaný v roku 1984 na podnet ThDr. Jána Bubána. Počas jeho pôsobenia bol kostol v roku 1982 vymaľovaný. V súčasnosti si interiér kostola vyžaduje liturgickú úpravu podľa smerníc II. Vatikánského koncilu.
    Exteriér kostola bol upravovaný hlavne z dôvodu primícií, ktoré boli v roku 1992. Taktiež sa v tomto kostole konala diakonská vysviacka, v decembri 1991. Diakonát prijal ThDr. Zdenko Andráš PhD., z rúk terajšieho otca arcibiskupa Alojza Tkáča.
    Farská budova: Dr. Bubán zamýšľal aj výstavbu novej farskej budovy. Jeho zámer sa mu však už nepodarilo zrealizovať, lebo odišiel do dôchodku. V septembri roku 1989 odišiel do Pezinka, kde o 3 mesiace zomrel. S výstavbou novej farskej budovy začal jeho nástupca Vdp. František Miháľ a pod vedením ďalšieho farára Vdp. Štefana Vaňa bola stavba dokončená.

    Filiálka Čeľovce: Kostol v Čeľovciach z roku 1802 je zasvätený sv. Anne. V roku 1839 poskytol výdavky na jeho opravu Juraj Baňas, ktorý vtedy pôsobil ako farár v Hornom Olcsvari. V roku 1899 ho vymaľovali a v tom istom roku postavili nový bohato zdobený oltár. Postupom času sa robili bežné úpravy v interiéri a na exteriéri kostola.
    Filiálka Egreš: So stavbou kostola v Egreši sa začalo v období totality, v roku 1968, potom boli práce na kostole prerušené. Dokončený a posvätený bol až v roku 1990. Titul kostola: Nanebovstúpenie Pána. Užívajú ho rímskokatolíci ako aj gréckokatolíci.
    Filiálka Malý Ruskov: Kostol v tejto malej dedinke pôvodne nebol, veriaci prichádzali na bohoslužby do farskej obce, do Plechotíc. S výstavbou kostola sa začalo až v druhej polovici 90-tych rokov. Pekné dielo sa podarilo a kostol zasvätený Panne Márii Kráľovnej bol požehnaný v roku 1998.
    Filiálka Nový Ruskov: V tejto obci je veľmi málo rímskokatolíkov, žijú tam prevažne gréckokatolíci. Rímskokatolícky kostol sa v tejto obci nenachádza.Počasie

Kurzy ECB


Práve pripojených:
 1  užívateľ

Počet návštev
 Dnes:  57
 Včera:  83
 Júl:  1340
 Jún:  172
 r.2020:  31979
 r.2019:  4965
 Celkom:  614

© 2004-2020 Plechotice. All Rights Reserved. Design by sully