Domov
   Futbalový klub
   Mapa umiestnenia
   Virtuálny sprievodca
   Letecká snímka
   Fotogaléria
   Cintorin Plechotice
   Dôležité kontakty
   Škola(y)
   Internetová sieť
   Verejné obstarávania
   Divadlo
   Knižnica
   Zmluvy a faktúry
   VZN
   Územný plán
   Obec na zemplin.eu

   Podnikatelia


Dnes je sobota,  
25. november 2017  
Meniny má: KatarínaAko ste spokojný s obecným parkom?

Vyzerá to strašne!
[26%] 
Videl/a som aj krajšie miesta!!
[25%] 
Určite nám nerobí hanbu!
[25%] 
Je to skutočne krásne miesto!
[25%] Počet hlasujúcich: 47007
       Vaša otázka...NePoUtStŠtPiSo
1

2

3

4

5

6

7

8
 KO
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
 Pl
22
 KO
23

24

25
26

27
 S
28

29

30
P   - Papier
S   - Sklo
Pl  - Zmiešané plasty
PF - PET flaše
KO - Komunálny odpad
EO - El.odpad a kov.obaly
NO - Nebezpečný odpad
 
Platnosť od 01.01.2017Farský úrad
   História    Kňazi    Poriadok  

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK NA TÝŽDEŇ PO 33. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ:

Deň Slávenie Obetovaná za Miesto Čas
Pondelok
20.11.2017 Félix
féria; Krišpín, biskup a mučeník † Anna a Jozef Harman Plechotice
Egreš
17:00
17:00
Utorok
21.11.2017 Elvíra
Obetovanie Panny Márie; spomienka † Mária a Imrich Andráš Plechotice
Čeľovce
17:00
17:00
Streda
22.11.2017 Cecília
Cecília, panna a mučenica; spomienka † Štefan, Mária a Štefan Čorba Plechotice 12:00
Štvrtok
23.11.2017 Klement
Klement I. pápež a mučeník; ľubovoľná spomienka - - -
Piatok
24.11.2017 Emília
Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spol., muč.; spomienka † ThDr. Ján Bubán Plechotice 17:00
Sobota
25.11.2017 Katarína
Katarína Alexandrijská, panna a mučenica; ľubovoľná spomienka † Michal Lučanský Plechotice 07:30
Nedeľa
26.11.2017 Kornel
34. NEDEĽA - KRISTA KRÁĽA; slávnosť ZaBp. pre Maroša Plechotice
Egreš
Čeľovce
M.Ruskov
10:30
09:00
09:00
07:30
      

FARSKÉ OZNAMY:

 Upratovanie kostola 

 Piatok (24.11.2017) : Valéria Ondková, Irena Verebová, Marta Baníková, Erika Lešková.


19. november 2017

 Jednou vetou ... 

Piatok (24.11.17) príhovor pre mládež - pri sv. omši

Na budúcu nedeľu bude zbierka - Dobročinné diela sv. Alžbety 


19. november 2017

 KÁNTROVÉ DNI 

Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah kántrových dní:  • jarné (po Prvej pôstnej nedeli) – príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu;

  • letné (pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého) – prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania;

  • jesenné (po sviatku Povýšenia Svätého kríža)  – poďakovanie za úrodu;

  • zimné (v druhom adventnom týždni) – príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete (Direktórium 2009, s. 13).

     


Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na  štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst, a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer. 


21. máj 2017

 Rok 2017 - základné informácie  Rok 2017 nie je prestupný.

Od prvej adventnej nedele v roku 2016 (27. november) pokračuje liturgický rok "A".

Krst Krista Pána - 8. január

Popolcová streda - 1. marec

Veľkonočná nedeľa - 16. apríl 

Nanebovstúpenie Pána - 25. máj

Zoslanie Ducha Svätého - 4. jún

Prvá adventná nedeľa - 3. december

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 31. december

Po Veľkej noci nasleduje 10. nedeľa v cezročnom období.1. PRIKÁZANÉ SVIATKY:

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1. január

2. Zjavenie Pána - 6. január

3. Nanebovstúpenie Pána - 25. máj 

4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 15. jún 

5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov - 29. jún

6. Nanebovzatie Panny Márie - 15. august

7. Všetkých svätých - 1. november

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. december

9. Narodenie Pána - 25. december2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY:

1. Najsvätejšie meno Ježiš - 3. január

2. Obetovanie Pána - 2. február

3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - 19. marec

3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/ 17. apríl

4. Zvestovanie Pána - 4. apríl 

5. Turíčny pondelok - /pohyblivý/ 5.jún

6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - /pohyblivý/ 23. jún

7. Sv. Cyrila a Metoda - 5. júl

8. Narodenie Panny Márie - 8. september

9. Sedembolestnej Panny Márie - 15. september

10. Sv. Štefana, prvého mučeníka - 26. december
21. január 2017

 Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2016 

Január

Všeobecný: 
: Medzináboženský dialóg Aby úprimný dialóg žien a mužov odlišných náboženstiev prinášal pokoj a spravodlivosť.

Misijný: 
Kresťanská jednota Aby sa dialógom, bratskou láskou a milosťou Ducha Svätého prekonali rozdelenia medzi kresťanmi.

Úmysel KBS: Aby kresťania vedeli prijať prisťahovalcov s úctou a so štedrosťou, rozpoznávajúc v každom obraz Boha.

Február

Všeobecný: 
Starostlivosť o stvorený svetAby sme sa dobre starali o stvorený svet, ktorý sme dostali ako nezaslúžený dar, aby sme ho rozvíjali a chránili pre ďalšie generácie.

Misijný: 
ÁziaAby bolo viac príležitostí na dialóg a stretnutia kresťanov s národmi Ázie.

Úmysel KBS: 
Aby nám osobná skúsenosť utrpenia pomohla lepšie pochopiť situáciu opustených, chorých alebo starých ľudí a pobádala nás štedro pomáhať.

Marec

Všeobecný: 
Rodiny v ťažkých situáciáchAby rodiny v ťažkých situáciách dostávali potrebnú podporu a deti mohli vyrastať v zdravom a pokojnom prostredí.

Misijný: 
Prenasledovaní kresťaniaAby kresťania, znevýhodňovaní a prenasledovaní pre vieru, vďaka neustálej modlitbe celej Cirkvi zostali pevní a verní evanjeliu.

Úmysel KBS:  
Aby kresťanské rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a aby láskou obklopovali chorých a starých, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc.

Apríl

Všeobecný: 
Maloroľníci Aby maloroľníci dostávali primeranú odmenu za svoju neoceniteľnú prácu.

Misijný: 
Kresťania v AfrikeAby africkí kresťania uprostred politicko-náboženských konfliktov vydávali svedectvo lásky a viery v Ježiša Krista.

Úmysel KBS: 
Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.

Máj

Všeobecný: 
Úcta k ženámAby sa ženám vo všetkých krajinách sveta preukazovala vážnosť a úcta a aby bol patrične oceňovaný ich prínos pre spoločnosť.

Misijný: 
RuženecAby sa rodiny, spoločenstvá a skupiny modlievali ruženec za šírenie evanjelia a za mier.

Úmysel KBS: 
Aby hojnosť darov Ducha Svätého zoslaných na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru a spravodlivosti v oblastiach zmietaných nepokojmi a konfliktmi.

Jún

Všeobecný: 
Ľudská solidaritaAby seniori, ľudia žijúci na okraji spoločnosti a opustení našli aj vo veľkomestách príležitosť na stretnutie a vzájomnú podporu.

Misijný: 
Bohoslovci a noviciAby sa bohoslovci, novici a novicky stretli s takými formátormi, ktorí prežívajú evanjeliovú radosť a múdro ich pripravia na ich poslanie.

Úmysel KBS: 
Aby kňazi, zjednotení v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, boli vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.

Júl

Všeobecný: 
Domorodé národyAby sme si viac vážili domorodé národy, ktorých totožnosť i samotná existencia sú ohrozené. 

Misijný: 
Latinská Amerika a KaribikAby cirkev v Latinskej Amerike a Karibiku s obnovenou energiou nadšene ohlasovala evanjelium v tejto časti sveta.

Úmysel KBS: 
Aby Svetový deň mládeže, ktorý sa bude konať v Krakove, povzbudil mladých zakotviť svoj život v Kristovi.

August

Všeobecný: 
ŠportAby sa šport stal príležitosťou k bratským stretnutiam medzi národmi a významne prispel k mieru vo svete. 

Misijný: 
Žité evanjeliumAby kresťania žili podľa evanjelia tak, že budú vydávať svedectvo viery, úcty a lásky k blížnemu.

Úmysel KBS: 
Aby kresťania prispievali k zmierňovaniu hmotného i duchovného utrpenia ľudí postihnutých nevy­liečiteľnými chorobami.

September

Všeobecný: 
Ľudská osoba v strede pozornosti Aby každý človek prispieval k všeobecnému dobru a k vytváraniu spoločnosti, v ktorej ľudská osoba bude stredom pozornosti.

Misijný: 
Poslanie šíriť evanjeliumAby kresťania, ktorí prijímajú sviatosti a rozjímajú o Svätom písme, stále viac si uvedomovali svoje poslanie šíriť evanjelium.

Úmysel KBS: 
Aby sa učitelia, študenti, žiaci i zamestnanci škôl usilovali v školskom roku vnášať prvky kresťanskej kultúry do svojho života i pracovného prostredia.

Október

Všeobecný: 
Novinári Aby novinári pri výkone svojho povolania vždy zachovávali úctu k pravde a mali silne vyvinutý zmysel pre etiku.

Misijný: 
Svetový deň modlitieb za misie Aby Svetový deň modlitieb za misie obnovil vo všetkých kresťanských spoločenstvách radosť z evanjelia a zodpovednosť za jeho ohlasovanie.

Úmysel KBS: 
Aby sme si uvedomovali svoje kresťanské povolanie byť misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.  November

Všeobecný: 
Krajiny prijímajúce utečencovAby krajiny, ktoré sa ujímajú veľkého počtu vysídlencov a utečencov, boli podporované vo svojom prejavovaní solidarity.

Misijný: 
Spolupráca kňazov a laikovAby sa kňazi a laici vo farnostiach podieľali na službe v prospech spoločenstva a nedali sa ničím odradiť.

Úmysel KBS: 
Aby sme skutkami milosrdenstva vo svojom okolí svedčili o tom, že Boh je milosrdný Otec.

December

Všeobecný: 
Koniec zneužívania deti na vojenskú službuAby na celom svete bolo odstránené pohoršenie, ktorým je zneužívanie detí na vojenskú službu.

Misijný: 
EurópaAby európske národy znovu objavili krásu, dobro a pravdu evanjelia, ktoré dáva životu radosť a nádej.

Úmysel KBS: 
Aby sme slávnosť Narodenia Pána prežívali radostne a s vďačnosťou za všetky milosti prijaté počas uplynulého roka.


30. október 2016

 Rok Božieho milosrdenstva 

Dňa 08.decembra 2015 sa začína mimoriadny Svätý rok milostdenstva. Brány milostdenstva sa otvoria na 3. adventnú nedeľu (13.12.2015) v katedrálach a určených chrámoch.

Sv. rok milosrdenstva - 
Modlitba:  tmp/file/Sv_%20rok%20milosrdenstva%20Modlitba.pdf

Matka -celá katechéza:   tmp/file/1matka-celakatecheza.pdf

Hymna  pre sv. rok Milosrdenstva:  tmp/file/Hymna%20pre%20sv_%20rok%20Milosrdenstva.pdf

Znotovaná hymna pre sv. rok Milosrdenstva:   tmp/file/Znotovana%20hymna%20pre%20sv_%20rok%20Milosrdenstva.pdf

List sv. otca k r. milosrdenstva: tmp/file/List%20sv_%20otca%20k%20r_%20milosrdenstva.pdf


06. december 2015

 Prvé sv. prijímanie - katechéza 

 tmp/file/1_%20sv_%20prij%C3%ADmanie.pdf


02. december 2015

 Sviatosť birmovania - katechéza 

       tmp/file/sv_%20birmovania.pdf


01. december 2015
Počasie

Kurzy ECB


Práve pripojených:
 1  užívateľ

Počet návštev
 Dnes:  82
 Včera:  347
 November:  13225
 Október:  21406
 r.2017:  16240
 r.2016:  2527
 Celkom:  23938

© 2004-2017 Plechotice. All Rights Reserved. Design by sully