Domov
   Futbalový klub
   Mapa umiestnenia
   Virtuálny sprievodca
   Letecká snímka
   Fotogaléria
   Cintorin Plechotice
   Dôležité kontakty
   Škola(y)
   Internetová sieť
   Verejné obstarávania
   Divadlo
   Knižnica
   Zmluvy a faktúry
   VZN
   Územný plán
   Obec na zemplin.eu

   Podnikatelia


Dnes je streda,  
12. december 2018  
Meniny má: OtíliaAko ste spokojný s obecným parkom?

Vyzerá to strašne!
[26%] 
Videl/a som aj krajšie miesta!!
[25%] 
Určite nám nerobí hanbu!
[25%] 
Je to skutočne krásne miesto!
[25%] Počet hlasujúcich: 63251
       Vaša otázka...NePoUtStŠtPiSo
1

2

3

4

5
 KO
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19
 KO
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
P   - Papier
S   - Sklo
Pl  - Zmiešané plasty
PF - PET flaše
KO - Komunálny odpad
EO - El.odpad a kov.obaly
NO - Nebezpečný odpad
 
Platnosť od 01.01.2018Farský úrad
   História    Kňazi    Poriadok  

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK NA TÝŽDEŇ PO 2. ADVENTNEJ NEDELI:

Deň Slávenie Obetovaná za Miesto Čas
Pondelok
10.12.2018 Radúz
féria; Melchiades, mučeník † Jozef Besler Plechotice 06:15
Utorok
11.12.2018 Hilda
Damaz I., pápež; ľubovoľná spomienka - M.Ruskov 06:15
Streda
12.12.2018 Otília
Panna Mária Guadalupská; ľubovoľná spomienka † Vojtech Jonáš Plechotice 06:15
Štvrtok
13.12.2018 Lucia
Lucia, panna a mučenica; spomienka - - -
Piatok
14.12.2018 Branislava, Bronislava
Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi; spomienka - Egreš
Čeľovce
06:15
17:00
Sobota
15.12.2018 Ivica
féria; Valerián - Plechotice 09:15
Nedeľa
16.12.2018 Albína
3. ADVENTNÁ NEDEĽA - Plechotice
Egreš
Čeľovce
M.Ruskov
09:00
10:30
09:00
07:30
      

FARSKÉ OZNAMY:

 Upratovanie kostola 

V piatok (15.12.2018) prosíme upratovať tieto ženy: Magdaléna Čorbová, Anna Nováková, Emília Lučanská, Eva Topolčaniová.


09. december 2018

 Jednou vetou ... 

V sobotu (15.12.2018) bude v kostole v Plechoticiach od 08:30 - 10.30 h stretnutie birmovancov.

Rorátne sv. omše sa slúžia v advente od 1. adv. nedele  do 16. decembra v bielej farbe ku cti Panny Márie . Slúžia sa pri svieciach ráno pred východom slnka. Naznačujú radostné očákavanie príchodu Krista – pravého Svetla na svet, tak ako ho v pravej viere a nádeji očakávala Panna Mária. /Latinsky:“ Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:aperiatur terra, et germinet Salvatorem. Preklad:Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého;Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)


09. december 2018

 Rok 2019 - základné informácie  Rok 2019 nie je prestupný.

Od prvej adventnej nedele v roku 2018 (02. december) pokračuje liturgický rok "C".

Krst Krista Pána - 13. január

Popolcová streda - 06. marec

Veľkonočná nedeľa - 21. apríl 

Nanebovstúpenie Pána - 30. máj

Zoslanie Ducha Svätého - 09. jún

Prvá adventná nedeľa - 01. december

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 29. december

Po Veľkej noci nasleduje 11. nedeľa v cezročnom období.1. PRIKÁZANÉ SVIATKY:

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1. január

2. Zjavenie Pána - 6. január

3. Nanebovstúpenie Pána - 30. máj 

4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 20. jún 

5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov - 29. jún

6. Nanebovzatie Panny Márie - 15. august

7. Všetkých svätých - 1. november

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. december

9. Narodenie Pána - 25. december2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY:

1. Najsvätejšie meno Ježiš - 3. január

2. Obetovanie Pána - 2. február

3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - 19. marec

3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/ 22. apríl

4. Zvestovanie Pána - 25. marec

5. Turíčny pondelok - /pohyblivý/ 10.jún

6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - /pohyblivý/ 28. jún

7. Sv. Cyrila a Metoda - 5. júl

8. Narodenie Panny Márie - 8. september

9. Sedembolestnej Panny Márie - 15. september

10. Sv. Štefana, prvého mučeníka - 26. december
02. december 2018

 Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2018 

Január

Všeobecný: 


Misijný: 
Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.

Úmysel KBS: Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote.

Február

Všeobecný: 
Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.

Misijný:


Úmysel KBS: 
Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.

Marec

Všeobecný: 


Misijný: 
Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie k duchovnému rozlišovaniu pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.

Úmysel KBS: 
Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.

Apríl

Všeobecný: 
Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločenstva Cirkvi.

Máj

Všeobecný: 
.

Misijný: 
Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.

Úmysel KBS: 
Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoloč­nosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.

Jún

Všeobecný: 
Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.

Misijný: 
.

Úmysel KBS: 
Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.

Júl

Všeobecný: 
 

Misijný: 
Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

Úmysel KBS: 
Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

August

Všeobecný: 
Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva. 

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou ducha v našom národe.

September

Všeobecný:


Misijný: 
Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.

Úmysel KBS: 
Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc Ducha Svätého.

Október

Všeobecný: 
Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca. 

November

Všeobecný: 


Misijný: 
Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.

Úmysel KBS: 
Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

December

Všeobecný: 
Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.


04. november 2018

 KÁNTROVÉ DNI 

Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah kántrových dní:  • jarné (po Prvej pôstnej nedeli) – príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu;

  • letné (pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého) – prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania;

  • jesenné (po sviatku Povýšenia Svätého kríža)  – poďakovanie za úrodu;

  • zimné (v druhom adventnom týždni) – príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete (Direktórium 2009, s. 13).

     


Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na  štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst, a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer. 


10. december 2017

 Rok Božieho milosrdenstva 

Dňa 08.decembra 2015 sa začína mimoriadny Svätý rok milostdenstva. Brány milostdenstva sa otvoria na 3. adventnú nedeľu (13.12.2015) v katedrálach a určených chrámoch.

Sv. rok milosrdenstva - 
Modlitba:  tmp/file/Sv_%20rok%20milosrdenstva%20Modlitba.pdf

Matka -celá katechéza:   tmp/file/1matka-celakatecheza.pdf

Hymna  pre sv. rok Milosrdenstva:  tmp/file/Hymna%20pre%20sv_%20rok%20Milosrdenstva.pdf

Znotovaná hymna pre sv. rok Milosrdenstva:   tmp/file/Znotovana%20hymna%20pre%20sv_%20rok%20Milosrdenstva.pdf

List sv. otca k r. milosrdenstva: tmp/file/List%20sv_%20otca%20k%20r_%20milosrdenstva.pdf


06. december 2015

 Prvé sv. prijímanie - katechéza 

 tmp/file/1_%20sv_%20prij%C3%ADmanie.pdf


02. december 2015

 Sviatosť birmovania - katechéza 

       tmp/file/sv_%20birmovania.pdf


01. december 2015
Počasie

Kurzy ECB


Práve pripojených:
 2  užívatelia

Počet návštev
 Dnes:  494
 Včera:  398
 December:  5933
 November:  724
 r.2018:  4022
 r.2017:  11221
 Celkom:  3955

© 2004-2018 Plechotice. All Rights Reserved. Design by sully