Domov
   Futbalový klub
   Mapa umiestnenia
   Virtuálny sprievodca
   Letecká snímka
   Fotogaléria
   Cintorin Plechotice
   Dôležité kontakty
   Škola(y)
   Internetová sieť
   Verejné obstarávania
   Divadlo
   Knižnica
   Zmluvy a faktúry
   VZN
   Územný plán
   Obec na zemplin.eu

   Podnikatelia


Dnes je sobota,  
16. február 2019  
Meniny má: Ida

NePoUtStŠtPiSo
1
 P
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
 KO
15

16
17

18

19

20

21

22

23
 Pl
24

25

26

27

28
 KOP   - Papier
S   - Sklo
Pl  - Zmiešané plasty
PF - PET flaše
KO - Komunálny odpad
EO - El.odpad a kov.obaly
NO - Nebezpečný odpad
 
Platnosť od 01.01.2018Farský úrad
   História    Kňazi    Poriadok  

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK NA . 4 CEZROČNÚ NEDEĽU:

Deň Slávenie Obetovaná za Miesto Čas
Pondelok
11.2.2019 Dezider
Prebl. Panny Márie Lurdskej †Helena a Ján Halapin Plechotice
Egreš
12:00
7:30
Utorok
12.2.2019 Perla
- Čeľovce 17:30
Streda
13.2.2019 Arpád
†Anna a Štefan Pálfi Plechotice 7:30
Štvrtok
14.2.2019 Valentín
- Egreš 17:30GK
Piatok
15.2.2019 Pravoslav
†Anna a Ján Jurko Plechotice 17:00
Sobota
16.2.2019 Ida, Liana
- Plechotice
Egreš
Čeľovce
M.Ruskov
16:00
7:30
11:00
17:30
Nedeľa
17.2.2019 Miloslava
6. cezročná cez rok Poďakovanie Michala za 80 rokov života a za požehnanie jeho rodiny Plechotice
Egreš
Čeľovce
6:30
10:30GK
9:00
      

FARSKÉ OZNAMY:

 Organizačné oznamy 

Pondelok a utorok:  Pri sv. omšiach udeľovanie sv. Pomazania chorých

Utorok: Lastovce :9:00 Kňazské rekolekcie Trebišovského dekanátu

Sobota: pobožnosť k sv. Košickým mučeníkom a Úcta relikvií sv. Košických mučeníkov ( Egreš a M. Ruskov aj sv. omše)11. február 2019

 Oznamy farnosti 
8. stretnutie birmovancov,  8:30 - 9,15 praktická časť, 9:15 - sv. omša,  10:00-10:30 teoretická časť

03. február 2019

 zmena upratovania 

Upratovanie kostola bude 29.01.2019 (utorok) t.j. zajtra o 16:00 hod. Prosíme tieto ženy: Anna Vietorisová, Eva Jurková, Ing. Elenea Korbuľáková a Helena Repková


28. január 2019

 sviatosť zmierenia od 28.1. - 2.2.2019 

Plechotice: pondelok, stredu a piatok -  hodinu pred sv. omšou

Čeľovce: utorok - hodinu pred sv. omšou

Egreš: utorok a štvrtok - hodinu pred sv. omšou Gr. kat. 

Malý Ruskov : sobotu - hodinu pred sv. omšou


 


27. január 2019

 Oznamy farnosti 

 


Sobota 26.1.2019 - 7.stretnutie birmovancov,  8:30-9:15 praktická časť, 9:15- sv. omša, 10:00-10:30 teoretická časť

Sobota 26.1.2019 -  17: 00 -  Čeľovce sv. omša  s platnosťou za nedeľu 

Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Podporný fond arcibiskupského úradu

Dp. Marek Kovaľ pozýva na Ekumenickú bohoslužbu do  Čeľoviec v Gr. kat chráme 27. 1.2019 o 14:00 hod.

20. január 2019

 Zmena času sv. omše v Malom Ruskove 

 Z dôvodu choroby o. Bartolomeja Salku sa mení čas sv. omše v Malom Ruskove z 9,00 hod. na 7,30 hod.


18. január 2019

 Program požehnania domov 

 Dňa 6. januára 2019 Nedeľa od 13:30-20:00 Plechotice :ulica Hlavná od kostola ľavá strana smerom na Sečovskú ulicu.  Dňa 12.1.2019 Sobota od 9:00 dopoludnia  Čeľovce


06. január 2019

 Svätenie domov 

 14:00- Koleda – svätenie domov 


Požehnanie domov v období Zjavenia Pána – prosím nahláste u kostolníkov v sakristii.


30. december 2018

 Vianočná pobožnosť 

 V nedeľu (30.12.18) o 14.00 h bude Vianočná pobožnosť.


23. december 2018

 Upratovanie kostola 

V sobotu (22.12.2018) o 09.00 h prosíme chlapov k osádzaniu stromčekov a o 13.00 h upratovať tieto ženy: Helena Bajuszová, Darina Rusnáková, Paulína Lučanská, Eva Pukyová.


16. december 2018

 Rok 2019 - základné informácie  Rok 2019 nie je prestupný.

Od prvej adventnej nedele v roku 2018 (02. december) pokračuje liturgický rok "C".

Krst Krista Pána - 13. január

Popolcová streda - 06. marec

Veľkonočná nedeľa - 21. apríl 

Nanebovstúpenie Pána - 30. máj

Zoslanie Ducha Svätého - 09. jún

Prvá adventná nedeľa - 01. december

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 29. december

Po Veľkej noci nasleduje 11. nedeľa v cezročnom období.1. PRIKÁZANÉ SVIATKY:

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1. január

2. Zjavenie Pána - 6. január

3. Nanebovstúpenie Pána - 30. máj 

4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 20. jún 

5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov - 29. jún

6. Nanebovzatie Panny Márie - 15. august

7. Všetkých svätých - 1. november

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. december

9. Narodenie Pána - 25. december2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY:

1. Najsvätejšie meno Ježiš - 3. január

2. Obetovanie Pána - 2. február

3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - 19. marec

3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/ 22. apríl

4. Zvestovanie Pána - 25. marec

5. Turíčny pondelok - /pohyblivý/ 10.jún

6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - /pohyblivý/ 28. jún

7. Sv. Cyrila a Metoda - 5. júl

8. Narodenie Panny Márie - 8. september

9. Sedembolestnej Panny Márie - 15. september

10. Sv. Štefana, prvého mučeníka - 26. december
02. december 2018

 Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2018 

Január

Všeobecný: 


Misijný: 
Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.

Úmysel KBS: Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote.

Február

Všeobecný: 
Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.

Misijný:


Úmysel KBS: 
Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.

Marec

Všeobecný: 


Misijný: 
Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie k duchovnému rozlišovaniu pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.

Úmysel KBS: 
Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.

Apríl

Všeobecný: 
Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločenstva Cirkvi.

Máj

Všeobecný: 
.

Misijný: 
Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.

Úmysel KBS: 
Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoloč­nosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.

Jún

Všeobecný: 
Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.

Misijný: 
.

Úmysel KBS: 
Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.

Júl

Všeobecný: 
 

Misijný: 
Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

Úmysel KBS: 
Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

August

Všeobecný: 
Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva. 

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou ducha v našom národe.

September

Všeobecný:


Misijný: 
Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.

Úmysel KBS: 
Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc Ducha Svätého.

Október

Všeobecný: 
Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca. 

November

Všeobecný: 


Misijný: 
Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.

Úmysel KBS: 
Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

December

Všeobecný: 
Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.

Misijný: 


Úmysel KBS: 
Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.


04. november 2018

 KÁNTROVÉ DNI 

Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah kántrových dní:  • jarné (po Prvej pôstnej nedeli) – príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu;

  • letné (pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého) – prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania;

  • jesenné (po sviatku Povýšenia Svätého kríža)  – poďakovanie za úrodu;

  • zimné (v druhom adventnom týždni) – príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete (Direktórium 2009, s. 13).

     


Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na  štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst, a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer. 


10. december 2017

 Rok Božieho milosrdenstva 

Dňa 08.decembra 2015 sa začína mimoriadny Svätý rok milostdenstva. Brány milostdenstva sa otvoria na 3. adventnú nedeľu (13.12.2015) v katedrálach a určených chrámoch.

Sv. rok milosrdenstva - 
Modlitba:  tmp/file/Sv_%20rok%20milosrdenstva%20Modlitba.pdf

Matka -celá katechéza:   tmp/file/1matka-celakatecheza.pdf

Hymna  pre sv. rok Milosrdenstva:  tmp/file/Hymna%20pre%20sv_%20rok%20Milosrdenstva.pdf

Znotovaná hymna pre sv. rok Milosrdenstva:   tmp/file/Znotovana%20hymna%20pre%20sv_%20rok%20Milosrdenstva.pdf

List sv. otca k r. milosrdenstva: tmp/file/List%20sv_%20otca%20k%20r_%20milosrdenstva.pdf


06. december 2015

 Prvé sv. prijímanie - katechéza 

 tmp/file/1_%20sv_%20prij%C3%ADmanie.pdf


02. december 2015

 Sviatosť birmovania - katechéza 

       tmp/file/sv_%20birmovania.pdf


01. december 2015
Počasie

Kurzy ECB


Práve pripojených:
 3  užívatelia

Počet návštev
 Dnes:  249
 Včera:  642
 Február:  1039
 Január:  18716
 r.2019:  26240
 r.2018:  17156
 Celkom:  30885

© 2004-2019 Plechotice. All Rights Reserved. Design by sully