Domov
   Futbalový klub
   Mapa umiestnenia
   Virtuálny sprievodca
   Letecká snímka
   Fotogaléria
   Cintorin Plechotice
   Dôležité kontakty
   Škola(y)
   Internetová sieť
   Verejné obstarávania
   Divadlo
   Knižnica
   Zmluvy a faktúry
   VZN
   Územný plán
   Obec na zemplin.eu

   Podnikatelia


Dnes je utorok,  
12. november 2019  
Meniny má: Svätopluk

NePoUtStŠtPiSo
1

2

3

4

5

6

7
 KO
8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
 KO
22

23

24

25

26

27

28

29

30
P   - Papier
S   - Sklo
Pl  - Zmiešané plasty
PF - PET flaše
KO - Komunálny odpad
EO - El.odpad a kov.obaly
NO - Nebezpečný odpad
 
Platnosť od 01.01.2018Všeobecné záväzné nariadenia obce Plechotice


VZN č. 3/2018 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Plechotice - Zmeny a doplnky 01 v úplnom znení.
VZN č. 3/18 Platnost od: 2018-08-31 do: 2020-12-31 VZN_c_3_18.pdf

VZN č.2/2018 o organizácii miestneho referenda
VZN č. 2/18 Platnost od: 2018-04-12 do: 2020-12-31 VZN 2_18.pdf

VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
VZN č. 1/18 Platnost od: 2018-01-12 do: 2020-12-31 VZN 1-2018.pdf

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice
Dodatok k VZN č.2/15 Platnost od: 2018-01-12 do: 2020-12-31 VZN_ c_3_18_dodatok.pdf

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN č. 3/17 Platnost od: 2017-10-06 do: 2020-12-31 VZN 3_2017 elektronická komunikácia obce.pdf

VZN č. 2/17 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA PREVÁDZKARNE IOM
VZN č. 2/17 Platnost od: 2017-10-06 do: 2020-12-31 VZN 2_2017 Bezpecnostna politika IOM.pdf

VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do Orgánov samosprávneho kraja v Košiciach a voľby do Orgánov samosprávy obce Plechotice.
VZN č. 1/17 Platnost od: 2017-10-06 do: 2020-12-31 VZN 1_2017 o umiestnovani volebnych materialov.pdf

VZN č 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb obce.
VZN č. 2/16 Platnost od: 2016-06-27 do: 2020-12-31 VZN _oznacovanie_ulic_stavieb.pdf

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmia s drobnými stavebnými odpadmi na území obce PLECHOTICE
VZN č. 1/16 Platnost od: 2016-05-27 do: 2020-12-31 VZN_KO.pdf

Verejné obstarávanie - smernica
2/2015 Platnost od: 2015-12-11 do: 2020-12-31 VO_smernica.pdf

VZN č.5/15 o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
VZN č. 5/15 Platnost od: 2015-11-26 do: 2020-12-31 VZN_c_5_15.pdf

VZN č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Plechotice
VZN č. 4/15 Platnost od: 2015-11-26 do: 2020-12-31 VZN_c_4_15.pdf

VZN č. 3/15 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plechotice
VZN č. 3/15 Platnost od: 2015-11-26 do: 2020-12-31 VZN_c_3_15.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice
Dodatok k VZN č.2/15 Platnost od: 2015-11-26 do: 2020-12-31 VZN_ c_2_15_dodatok.pdf

VZN č. 2/15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice
VZN č.2/15 Platnost od: 2015-01-09 do: 2020-12-31 VZN_ c_2_15.doc

VZN č.1/15 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Plechotice.
VZN č.1/15 Platnost od: 2015-01-09 do: 2020-12-31 VZN_c_1_15.docx

VZN č. 7/14 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
VZN č.7/14 Platnost od: 2014-11-20 do: 2020-12-31 VZN_c_7_14.doc

VZN č. 6/14 o podmienkach držania psov
VZN č. 6/14 Platnost od: 2014-11-20 do: 2020-12-31 VZN_c_6_14.doc

VZN č 5/14 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Plechotice
VZN č. 5/14 Platnost od: 2014-11-20 do: 2020-12-31 VZN_c_5_14.doc

VZN č. 4/14 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plechotice
VZN č. 4/2014 Platnost od: 2014-11-20 do: 2020-12-31 VZN_c_4_14.doc

VZN č. 3/ 2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
VZN č.3/2014 Platnost od: 2014-02-21 do: 2020-12-31 VZN_c_3_14.doc

VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Plechotice
VZN č. 2/2014 Platnost od: 2014-02-21 do: 2020-12-31 VZN_c_2_14.doc

VZN č.1/14 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
VZN č.1/2014 Platnost od: 2014-02-21 do: 2020-12-31 VZN_ c_1_14.doc

VZN č.4/13 o ochrane, chove a držaní zvierat
VZN č.4/2013 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_4_13.doc

VZN č.3/13 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce
VZN č.3/2013 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_3_13.doc

VZN č.2/13 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
VZN č.2/2013 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_2_13.doc

VZN č.1/13 o podmienkách poskytovania dotácií
VZN č.1/2013 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_1_13.doc

VZN č.1/2012 o kronike obce
VZN č.1/2012 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_1_12.doc

VZN č.3/2011 o výške príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
VZN č.3/2011 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_3_11.doc

VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2011 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_2_11.doc

VZN č. 1/2011 na prevádzku cintorína
VZN č. 1/2011 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_1_11.doc

VZN č. 1/2004 o chove, vedeni a držaní psov
VZN č. 1/2004 Platnost od: 2013-09-01 do: 2020-12-31 VZN_c_1_04.doc


Počasie

Kurzy ECB


Práve pripojených:
 2  užívatelia

Počet návštev
 Dnes:  161
 Včera:  380
 November:  3342
 Október:  10490
 r.2019:  83871
 r.2018:  17156
 Celkom:  43237

© 2004-2019 Plechotice. All Rights Reserved. Design by sully