Domov
   Futbalový klub
   Mapa umiestnenia
   Virtuálny sprievodca
   Letecká snímka
   Fotogaléria
   Cintorin Plechotice
   Dôležité kontakty
   Škola(y)
   Internetová sieť
   Verejné obstarávania
   Divadlo
   Knižnica
   Zmluvy a faktúry
   VZN
   Územný plán
   Obec na zemplin.eu

   Podnikatelia


Dnes je utorok,  
12. november 2019  
Meniny má: Svätopluk

NePoUtStŠtPiSo
1

2

3

4

5

6

7
 KO
8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
 KO
22

23

24

25

26

27

28

29

30
P   - Papier
S   - Sklo
Pl  - Zmiešané plasty
PF - PET flaše
KO - Komunálny odpad
EO - El.odpad a kov.obaly
NO - Nebezpečný odpad
 
Platnosť od 01.01.2018Profil verejného obstarávatela

   

   Obec Plechotice je podla § 6 ods. 1 písm. b) zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávatelom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutocnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používat postupy podla tohto zákona.

Verejný obstarávatel: Obec Plechotice

Sídlo: Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice

Štatutárny zástupca: PaedDr. Marek Andráš

E-mail: ocu@plechotice.sk

Telefón: 056/6686260; 056/6686261

Fax: 056/6686263

Bankové spojenie: VÚB banka

Císlo úctu: 5329622/0200

ICO: 331821

DIC: 2020773546

   Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutocnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú väcšinou využívané elektronické aukcie.

Podla § 4 zákona o verejnom obstarávaní podla financných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejnované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejnované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky podprahové podla § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávatel zverejnuje vo svojom profile na svojej webovej stránke.
  4. zákazky s nízkymi hodnotami

Podla § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávatel používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná sútaž (VS)
  2. užšia sútaž (US)
  3. rokovacie konanie (RK)
  4. sútažný dialóg (SD)

   


Počasie

Kurzy ECB


Práve pripojených:
 2  užívatelia

Počet návštev
 Dnes:  159
 Včera:  380
 November:  3340
 Október:  10490
 r.2019:  83869
 r.2018:  17156
 Celkom:  43235

© 2004-2019 Plechotice. All Rights Reserved. Design by sully